Program DarNapro

Program realizowany przez Poradnię Dar NaPro nastawiony jest na edukację pacjenta - uczy rozpoznawania dni płodnych i niepłodnych oraz odpowiedniego ich wykorzystania w celu osiągania lub odkładania poczęcia.

Równolegle ze stosowaniem Creighton Model System (CrMS) wdrażana jest adekwatna diagnostyka oraz leczenie. Instruktorzy Creighton Model System oraz lekarze zaangażowani w NaProTECHNOLOGY troszczą się o godność człowieka i małżeństwa oraz aktu małżeńskiego, a także o zasady odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Nowość NaProTECHNOLOGY (NPT) polega na indywidualizacji monitorowania cyklu, diagnostyki i leczenia oraz oceny terapii - opartej na współpracy z naturalnym cyklem kobiety.